ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy
606 916 221
biuro@integracjaplus.pl

Kategoria: Zamówienia Publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MP/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU) nr 1/MP/2020 na usługi organizacji i przeprowadzenia kursów językowych, komputerowych i prawa jazdy w ramach projektu pn. „Młodzież na plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem: Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul.…
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2/CIS/2020

Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Integracja na Plus, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi gastronomicznej w formie przygotowania i dostarczenia poczęstunku dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Skarszewski CIS na BIS” współfinansowanego ze środków…
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/CIS/2020

Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Integracja na Plus, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. „Skarszewski CIS na BIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego…
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych w ramach projektu „Pomoc na Plus”, który współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w miejscu Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy lub wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną e-mail: b.burczyk@integracjaplus.pl w…
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych w ramach projektu „Pomoc na Plus”, który współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w miejscu Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy lub wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną e-mail: b.burczyk@integracjaplus.pl w…
Czytaj dalej