ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy
606 916 221
biuro@integracjaplus.pl

Młodzież na plus

Cel główny projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy jego 40 uczestników objętych wsparciem w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, z grupy NEET, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osoby, które opuściły MOW-y, MOS-y lub SOSW-y lub zakończyły naukę w szkole specjalnej, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu oraz osób pracujących poprzez poprawę ich sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2020 r. z terenu powiatu starogardzkiego i kościerskiego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019-30.06.2020

Wartość projektu: 628 533,62 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 597 106,94 zł

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy

do zgłaszania się do Stowarzyszenia Integracja na Plus
 ul. Cisowa 32 w Skarszewach (w godz.: 8.00-14.00),

tel. kom. 606-916-221, e-mail: biuro@integracjaplus.pl