Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje projekt pt. Pomoc na Plus współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu udzielana będzie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. 

Działania skierowane są przede wszystkim do osób zamieszkujących teren powiatów :

 • starogardzki,
 • sztumski,
 • tczewski,
 • malborski
 • kwidzyński,
  które są pokrzywdzone przestępstwem (np. przemocy domowej, kradzieży, pobicia, zgwałcenia, oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, nie alimentacji, groźby karalnej).

Zakres pomocy, jaką oferujemy:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym rozwiązywanie konfliktów przez mediację.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną.
 3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 4. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
  i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 7. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła
  w wyniku przestępstwa.
 8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw.
 9. Pokrywanie kosztów żywności oraz domowego wyposażenia.
 10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Więcej informacji:
http://pomoc.integracjaplus.pl/