Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Zapytanie ofertowe nr 2/CIS/2020

Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Integracja na Plus, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi gastronomicznej w formie przygotowania i dostarczenia poczęstunku dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Skarszewski CIS na BIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy w terminie do dnia 29 maja 2020r. do godz. 10.00 zgodnie z procedura opisaną w ogłoszeniu.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – załączniki wersja do edycji

 

Rozstrzygniecie postępowania:

Pismo – informacja o wyborze