Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Zapytanie ofertowe nr 10/CIS/2017

Działając na podstawie Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Integracja na Plus, zaprasza do złożenia oferty na doradztwo zawodowe – prowadzenie wsparcia indywidualnego w ramach projektu pt. „Skarszewski CIS na BIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu Integracja na Plus, ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy w terminie do dnia 25 września 2017 do godz. 14.00 zgodnie z procedura opisaną
w ogłoszeniu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki do Zapytania ofertowego

Rozstrzygniecie postępowania:

Pismo – informacja o wyborze