Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023

Nazwa zadania: Aktywizacja na plus

Wartość dofinansowania: 120 000,00 zł 

Wartość zadania: 144 150,00 zł

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 508/I/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2023-31.12.2023

W ramach zadania realizowana bedzie reintegracja społeczna (wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, doradztwo zawodowe) oraz reintegracja zawodowa (szkolenia zawodowe, praktyczna nauka zawodu).