Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – informacja

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Chcielibyśmy podzielić się informacjami na temat otrzymanego dofinansowania na zadanie z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych. To dla nas ogromne wyróżnienie być częścią tego ważnego programu!

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są m.in. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie zakłada wsparcie dla minimum 17 osób będących mieszkańcami powiatu starogardzkiego.

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. Dysponentem Funduszu i zleceniodawcą jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jesteśmy pełni zapału do realizacji tego ważnego zadania! Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!