Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Nazwa zadania: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Wartość dofinansowania: 448 892,36 zł 

Wartość zadania: 471 762,36 zł

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr nr 33/AOOzN/NGO/2024 z dnia 06.02.2024 r.

Termin realizacji zadania: 01.01.2024-31.12.2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są m.in. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie zakłada wsparcie dla minimum 17 osób będących mieszkańcami powiatu starogardzkiego.