Komunikat!

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Integracja na Plus informuje, że zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Skarszew Jacka Pauli, projekt pt. Centrum Usług Senioralnych w Gminie Skarszewy nie będzie realizowany. Zarząd Stowarzyszenia informuje, że podjął wszelkie możliwe działania, zmierzające do realizacji projektu, w tym wyraził chęć przekazania projektu do realizacji w całości przez Gminę Skarszewy. Pomimo licznych spotkań,…
Dowiedz się więcej

Zapytania ofertowe

W związku z tym, że Stowarzyszenia realizujące zadania dofinansowane ze środków publicznych, w tym europejskich zobowiązane są do stosowania Zasady Konkurencyjności w tej Kategorii zamieszczane będą Zapytania ofertowe na różnego rodzaju usługi lub dostawy. Bardzo prosimy potencjalnych wykonawców o bieżący monitoring i udział w postępowaniach.