Centrum w czerwcu

W czerwcu w związku ze wznowieniem działalności wprowadziliśmy kilka zmian w naszym Centrum Integracji Społecznej. Jest to efekt m.in. zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania koronawirusowi, ale nie tylko. W ramach zaleceń: – rozmieściliśmy pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz niezbędne instrukcje, – miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w maseczki jednorazowe…
Dowiedz się więcej

Egzamin w CIS

Uczestniczki Centrum Integracji Społecznej, w czerwcu, uczestniczyły  w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, do którego przygotowywały się podczas siedmiomiesięcznego szkolenia. W związku z epidemią koronawirusa egzamin odbył się z trzymiesięcznym opóźnieniem. Jednak wszystko z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Najważniejsze, że wszystkie wyniki są pozytywne.

Spotkanie przedświąteczne CIS

Okres przedświąteczny to czas wyjątkowy – pełen spotkań i rozmów z przyjaciółmi i współpracownikami.W związku z tym spotkaliśmy się z uczestnikami Kociewskiego Centrum Integracji Społecznej na spotkaniu świątecznym.

Rekrutacja – 07-08/2019

Stowarzyszenie Integracja na Plus prowadzi nabór do udziału w projekcie pt.: Skarszewski CIS na BIS. – cykl V od sierpnia 2019r.! Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, z terenu województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego, miasta i gminy Skarszewy, spełniający warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności: osoby bezdomne…
Dowiedz się więcej

Egzaminy i wyjazd integracyjny

Egzaminy kończące II cykl szkoleń w ramach projektu Skarszewski CIS na BIS, odbyły się w Centrum Integracji Społecznej na początku czerwca. Do testów potwierdzających nabyte kwalifikacje podeszło 14 uczestników, którzy przez ostatnie 7 miesięcy brali udział w szkoleniach zawodowych oraz wsparciu społecznym. Egzamin został przeprowadzony w ramach trzech zawodów: pracownik biurowy z elementami księgowości, asystent…
Dowiedz się więcej