Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje projekt pt. Pomoc na Plus współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu udzielana będzie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. 

Działania skierowane są przede wszystkim do osób zamieszkujących teren powiatów :

 • starogardzki,
 • sztumski,
 • tczewski,
 • malborski
 • kwidzyński,
  które są pokrzywdzone przestępstwem (np. przemocy domowej, kradzieży, pobicia, zgwałcenia, oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, nie alimentacji, groźby karalnej).

Zakres pomocy, jaką oferujemy:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym rozwiązywanie konfliktów przez mediację.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną.
 3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 4. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
  i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 7. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła
  w wyniku przestępstwa.
 8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw.
 9. Pokrywanie kosztów żywności oraz domowego wyposażenia.
 10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Więcej informacji:
http://pomoc.integracjaplus.pl/