Skarszewski CIS na BIS

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

W Centrum Integracji Społecznej od kwietnia realizowany jest projekt pt. Skarszewski CIS na BIS dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach obecnego cyklu wsparciem objętych jest 15 osób z terenu miasta i gminy Skarszewy. W projekcie dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowe wsparcie społeczne w formie poradnictwa psychologicznego, zajęć z komunikacji, savoir vivre czy refleksologii. Ponadto każdy bierze udział w szkoleniach zawodowych tj. asystent nauczyciela przedszkolnego/ opiekun osób starszych, pracownik biurowy z elementami księgowości, pracownik gospodarczy/opiekun zieleni. Ta forma wsparcia będzie trwać aż do listopada br. Kolejnym etapem ścieżki w projekcie będzie udział w 5-miesięcznych stażach zawodowych u pracodawców, które pozwolą sprawdzić zdobytą podczas szkoleń wiedzę.

Osoby które chciałby wziąć udział w tego rodzaju wsparciu mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kościerskiej 2 (budynek OSP) w Skarszewach.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z miasta i gminy Skarszewy w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych poprzez działania Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.02.2017r. do 31.05.2023r. W ramach projektu zaplanowano 10 cykli wsparcia i szkoleń.