Staże w CIS

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Jedną z form wsparcia w ramach reintegracji zawodowej w naszym CIS są staże zawodowe realizowane u różnych pracodawców. 💼 Miejsce stażu dostosowane jest do kursu zawodowego, predyspozycji uczestnika oraz miejsca jego zamieszkania. 🌍

Jednym z takich miejsc na mapie naszych staży jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach, gdzie staż odbywa nasz uczestnik Oskar Gorlikowski. 🏅

Cieszymy się, że możemy wspierać naszych uczestników w zdobywaniu cennego doświadczenia zawodowego! 👏

Staż realizowany jest w ramach projektu „CISnę dalej – bo warto!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza.


#FunduszeEuropejskiedlaPomorza #EFS#CIS #CISSkarszewy #FEP #Skarszewy #IntegracjaNaPlus #Pomorskie