Zapytanie ofertowe nr 9/CIS/2017

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Działając na podstawie Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Integracja na Plus, zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów szkoleniowych w ramach projektu pt. „Skarszewski CIS na BIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Ponadto Zamawiający informuje że wyraża zgodę na składanie ofert częściowych tj. Część 1. Materiały edukacyjno-księgowo-biurowe lub  Część 2. Materiały ogrodniczo-przemysłowe.

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu Integracja na Plus, ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 do godz. 14.00 zgodnie z procedura opisaną w ogłoszeniu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki do zapytania ofertowego

Rozstrzygniecie postępowania:

Pismo – informacja o wyborze