Zapytanie ofertowe

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych w ramach projektu „Pomoc na Plus”, który współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w miejscu Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy lub wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną e-mail: b.burczyk@integracjaplus.pl w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2019

Załączniki do zapytania ofertowego

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytanie 19.03.2019r.

Unieważnienie postępowania:

Unieważnienie postępowania z dnia 18.03.2019