Działania Centrum wpisane w Gminny Program Rewitalizacji

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Rada Miejska w Skarszewach na ostatniej swojej sesji uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji. W dokumencie wpisano sporo zadań inwestycyjnych oraz społecznych, które będą realizowane na terenie naszego miasta. Na wniosek naszego Stowarzyszenia do Programu Rewitalizacji został również wpisany nasz projekt pt. Skarszewski CIS na BIS, obecnie realizowany przez nasze Stowarzyszenie.

Projekt zakłada reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Skarszewy, w tym z obszarów rewitalizacyjnych. Cieszymy się że zostaliśmy włączeni w proces rewitalizacyjny naszego miasta.

Projekt „Skarszewski CIS na BIS” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Wartość całego projektu to niespełna dwa miliony złotych, z czego wysokość dofinansowania wynosi 95%, pozostała kwota to wkład własny Stowarzyszenia.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.05.2023r. Centrum Integracji Społecznej działa przy Stowarzyszeniu Miłośników Obozina i Kociewia od listopada 2011 roku. W październiku 2016 roku Wojewoda Pomorski przedłużył status Centrum o kolejne 5 lat. W ramach swojej działalności CIS prowadzi zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz inne formy wsparcia niezbędne do przeprowadzenia zakładanych celów.

Źródło zdjęcia: skarszewy.pl