Cel główny projektu: poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez zapewnienie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich, miejsc opieki wytchnieniowej oraz utworzenie mieszkań wspomaganych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną między innymi takie działania jak:

*USŁUGI OPIEKUŃCZE, W TYM SPECJALISTYCZNE I SĄSIEDZKIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB SAMOTNYCH, STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH ORAZ USŁUGI ASYSTENCKIE – Zaplanowane działania to: wsparcie osób świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie, wsparcie specjalistów, wsparcie sąsiedzkie oraz dowożenie posiłków

*MIESZKANIA WSPOMAGANE – Zaplanowane działania to: utworzenie i funkcjonowanie 4 mieszkań wspomaganych;

*USŁUGI WYTCHNIENIOWE – Zaplanowane działania to: zapewnienie usług opiekuńczych całodobowych, w tym specjalistycznych, zapewnienie wyżywienia;

*USŁUGI SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH – Zaplanowane działania to: zajęcia informacyjno–edukacyjne.

Lider Projektu: Stowarzyszenie Integracja na Plus

Partner Projektu: Gmina Starogard Gdański – Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Starogardzie Gdańskim

Okres realizacji projektu: 01.10.2021-31.10.2023

Obszar realizacji projektu: Gmina Skarszewy, Gmina Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański

Wartość projektu: 2 680 376,78 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 546 357,94 zł

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Szczegóły poniżej 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

NR UMOWY I TYTUŁ PROJEKTU: RPPM.06.02.02-22-0003/21-01 – LOKALNE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 16 miejsc 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu – 4 miejsca 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 31 miejsc 

Stowarzyszenie Integracja na Plus oraz Gmina Starogard Gdański/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na wskazanym powyżej poziomie przez okres 24 m-cy od zakończenia projektu tj. od 01.11.2023 do 31.10.2025