Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób z miasta i gminy Skarszewy w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych poprzez działania Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.02.2017r. do 30.06.2023r.

Planowane efekty udziału w projekcie:

  • rozwinąć umiejętności społeczne konieczne w poszukiwaniu pracy,
  • zwiększyć samoocenę, poczucie własnej wartości oraz motywację do działania,
  • podnieść lub uaktualnić kwalifikacje zawodowe,
  • zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 30.06.2023

Wartość projektu: 1 989 552,00 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 1 890 074,40 zł

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy

do zgłaszania się do Kociewskiego Centrum Integracji Społecznej
w Skarszewach, ul. Dworcowa 9 (w godz.: 8.00-14.00),

tel. kom. 606-916-221, e-mail: biuro@integracjaplus.pl

Regulamin rekrutacji i ucestnictwa

Wniosek do KCIS

Ankieta

Deklaracja uczestnictwa