Dzień Wytchnienia – edycja II

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Dzień Wytchnienia –kolejne dofinansowanie z zakresu pomocy społecznej.

W tym roku po raz drugi realizowana będzie pomoc dla osób starszych i niesamodzielnych świadczona przez opiekuna, dzięki czemu opiekunowie faktycznie, członkowie rodziny, będą mieli tytułowy dzień wytchnienia. Wsparcie jest możliwe dzięki otrzymaniu kolejengo dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2019 ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego.