Nabór na wolne stanowisko pracy – PRACOWNIK SOCJALNY

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Stowarzyszenie Integracja na Plus ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  PRACOWNIK SOCJALNY  do projektu pn. Skarszewski CIS na BIS współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  w wymiarze etatu: 1/2 etatu w Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach, adres: ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego” w terminie do dnia 16 marca 2020r. do godz. 14.00.Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej integracjaplus.pl oraz na tablicy informacyjnej.

Skarszewy, dnia 5 marca 2020r.

Ogłoszenie o pracę

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie

Informacja o wynikach naboru:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego