Rekrutacja trwa!

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu Skarszewski CIS na BIS. Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do biura Centrum Integracji Społecznej (budynek OSP Skarszewy, ul. Kościerska 2).

Cykl szkoleń oraz staży zawodowych będzie realizowany w następujący sposób: szkolenia i warsztaty w okresie od 11.2017 do 05.2018 oraz staże zawodowe w okresie od 06.2018 do 10.2018

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają jeden z warunków określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności: osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby uzależnione od alkoholu, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chore psychicznie, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, osoby niepełnosprawne, a także osoby nieaktywne zawodowe.

W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  • indywidualne wsparcie psychologiczne
  • grupowe wsparcie psychologiczne
  • uczestnictwo w grupowych warsztatach społecznych
  • indywidualne wsparcie środowiskowe
  • szkolenia zawodowe (dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek)
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże zawodowe.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z miasta i gminy Skarszewy w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych poprzez działania Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.02.2017r. do 31.05.2023r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy

do zgłaszania się do Kociewskiego Centrum Integracji Społecznej
w Skarszewach, ul. Kościerska 2 (w godz.: 8.00-14.00),

tel. kom. 606-916-221, e-mail: biuro@integracjaplus.pl

www.integracjaplus.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020