Senior WIGOR zmienia nazwę!

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

W związku z Uchwałami Rady Ministrów oraz Rady Miejskiej w Skarszewach od 1 stycznia 2018r. Dzienny Dom Pobytu „Senior-WIGOR” zmienia nazwę na Dzienny Dom Pobytu „Senior+”.

Jest to ta sama placówka co dotychczas, realizująca te same zadania, zmianie uległa tylko i wyłącznie jej nazwa, która została wprowadzona przez Radę Ministrów – komentuje Zarząd Stowarzyszenia, któremu powierzono prowadzenie Domu.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” funkcjonuje w Skarszewach od grudnia 2015 roku. Obecnie zapewnia wsparcie dla 30 seniorów z terenu Gminy Skarszewy. W ofercie oprócz zajęć dla uczestników jest również zapewniony codziennie ciepły posiłek oraz transport, co umożliwia uczestnictwo osobom z każdej części naszej Gminy, a także wyjazdy edukacyjne i integracyjne.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.