ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MP/2020

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU) nr 1/MP/2020 na usługi organizacji i przeprowadzenia kursów językowych, komputerowych i prawa jazdy w ramach projektu pn. „Młodzież na plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem:

Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy oraz opisane: Oferta

Realizacja usług organizacji i przeprowadzenia kursów językowych, komputerowych i prawa jazdy w ramach projektu pn.: „Młodzież na plus” i dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenia Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy,  w godz. 8:00-14:00 lub  przesłać pocztą tradycyjną na adres podany wyżej (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020 r. do godz. 12.00 lub przesłać ofertę drogą elektroniczną w formie podpisanych skanów dokumentów na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@integracjaplus.pl w nieprzekraczalny, terminie do dnia 02.10.2020 r. do godz. 12.00.

Zapytanie nr 1 MP 2020

Zapytanie nr 1 MP 2020 załączniki werska edytowalna