Nabór na wolne stanowisko pracy – PRACOWNIK SOCJALNY

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  PRACOWNIK SOCJALNY  do projektu pn. Skarszewski CIS na BIS współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  w wymiarze etatu: 1/2 etatu w Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach, adres: ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia, ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego” w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 14.00.Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej integracjaplus.pl oraz na tablicy informacyjnej.

Skarszewy, dnia 15 marca 2017r.

Ogłoszenie o prace