Nowe oblicze Stowarzyszenia

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Miłośników Obozina i Kociewia, które odbyło się 30 czerwca członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o zmianie nazwy. Po zaciętej dyskusji i wymianie argumentów, większością głosów zmieniono nazwę Stowarzyszenia Miłośników Obozina i Kociewia na STOWARZYSZENIE INTEGRACJA NA PLUS

– Stowarzyszenie obecnie realizuje zadania i prowadzi działalność na terenie całej gminy, a nawet powiatu – argumentuje zmianę Prezes Elżbieta Szczepińska – to nowe otwarcie, które podsumowuje całą obecną działalność Stowarzyszenia, skierowaną przede wszystkim na integrację społeczno-zawodową w ramach prowadzonego Centrum Integracji Społecznej oraz integrację seniorów w ramach prowadzonego Dziennego Domu Pobytu Senior WIGOR. – dodaje

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie powstało w 2009 roku z inicjatywy mieszkańców Obozina, pierwotnie miało prowadzić działalność na rzecz tej miejscowości, jednak po wielorakich zmianach obecnie znacząco rozszerzyło obszar swojej działalności oraz jej zakres.

Stowarzyszenie od sześciu lat prowadzi Centrum Integracji Społecznej, którego zadaniem jest integracji społeczno-zawodowa osób m.in. bezrobotnych, niepełnosprawnych. Ponadto od ponad półtora roku Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Dom Pobytu Senior WIGOR seniorów 60+ z terenu naszej Gminy.