Skarszewski CIS na BIS

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Skarszewski CIS na BIS – tak brzmi tytuł projektu, który decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego został rekomendowany do dofinansowania. Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia pozyskało blisko 2 mln zł dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej. Projekt zakłada reintegrację społeczną i zawodową osób z terenu Gminy Skarszewy na najbliższe lata. Są to kolejne tak duże pieniądze dla Stowarzyszenia przeznaczone na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej w naszym regionie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020