Uwaga! Rekrutacja!

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

KOCIEWSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

SKARSZEWSKI CIS NA BIS

LUTY 2017 – MAJ 2023

Termin realizacji: od 1 LUTEGO 2017 roku do 31 MAJA 2023 roku

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z miasta i gminy Skarszewy w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych poprzez działania Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.02.2017r. do 31.05.2023r.

Kto może uczestniczyć?

Bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, z terenu województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego, miasta i gminy Skarszewy, (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) spełniający warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby chore psychicznie,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby niepełnosprawne.

Co oferujemy?

W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • grupowe wsparcie psychologiczne
 • uczestnictwo w grupowych warsztatach społecznych
 • indywidualne wsparcie środowiskowe
 • szkolenia zawodowe (dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek)
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże zawodowe.

Co można zyskać?

 • rozwinąć umiejętności społeczne konieczne w poszukiwaniu pracy,
 • zwiększyć samoocenę, poczucie własnej wartości oraz motywację do działania,
 • podnieść lub uaktualnić kwalifikacje zawodowe,
 • zwiększyć doświadczenie zawodowe.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy

do zgłaszania się do Kociewskiego Centrum Integracji Społecznej
w Skarszewach, ul. Kościerska 2 (w godz.: 8.00-14.00),

tel. kom. 606-916-221, e-mail: biuro@integracjaplus.pl

www.integracjaplus.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020