TELEOPIEKA W GMINIE SKARSZEWY

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Kolejne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Stowarzyszenia!

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego Stowarzyszenie Integracja na Plus – Lider Projektu wraz z Gminą Skarszewy – Partnerem Projektu, otrzymało ponad 4 mln dotacji na realizację projektu pt. Centrum Usług Senioralnych w Gminie Skarszewy.

Teleopieka, usługi społeczne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego – to działania jakie niebawem będą dostępne w Gminie Skarszewy.

Teleopieka to rodzaj monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych,  niepełnosprawnych. Pacjent wyposażony jest w terminal telefoniczny (tablet) lub zegarek z przyciskiem SOS, powodującym (po naciśnięciu) automatyczne uruchomienie przez terminal połączenia z centrum monitoringu, gdzie operator może zarządzić stosowny rodzaj pomocy dla pacjenta.

W ramach projektu będą realizowane również w szerokim zakresie działania służące zachowaniu aktywności pacjentów w miejscu zamieszkania oraz poprawie jakości życia codziennego. Świadczone usługi pielęgniarskie, usługi wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej, usługi rehabilitacyjne, catering obiadowy w soboty i niedziele, dostosowane są do faktycznych, uzasadnionych potrzeb pacjentów. Wszystkie formy wsparcia służą poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców we własnym domu.

Ponadto projekt obejmuje szereg działań aktywizujących osoby starsze, m.in. zajęcia gimnastyczno-usprawniające, zajęcia taneczne, usługi dietetyka oraz inne zajęcia stacjonarne.

Dodatkowo planowane jest uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego.

Aktualnie Stowarzyszenie oczekuje na podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Skarszewy, aby w kolejnym etapie móc przystąpić do podpisania umowy o dofinansowanie.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach prac nad projektem. Szczegóły już niebawem 😊

Źródło foto: internet