Zapytania ofertowe

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

W związku z tym, że Stowarzyszenia realizujące zadania dofinansowane ze środków publicznych, w tym europejskich zobowiązane są do stosowania Zasady Konkurencyjności w tej Kategorii zamieszczane będą Zapytania ofertowe na różnego rodzaju usługi lub dostawy. Bardzo prosimy potencjalnych wykonawców o bieżący monitoring i udział w postępowaniach.